Naval architect returns to his roots

Monday, February 16, 2015

Naval architect returns to his roots

Design Firm KNUD E. HANSEN USA Inc. has had plenty of wind in its sails through 2014 with a number of new employees as a result of recent opportunities.

Old Leadership Returned

Douglas worked for Knud E. Hansen A/S from 2007 until 2013 on a variety of projects including Basic Ship Design, Transport studies, and Onsite Project Management. 

In 2009, Douglas organized and developed the internal CFD discipline and continued on to open the KEH office in Ft. Lauderdale in late 2010. 

After close corporation with Carnival Corporation & PLC on two major projects in 2012-2013, Douglas took a position in the Corporate Ship Refit group. 

Following a successful year within the Carnival Group, Douglas decided to return to the KEH US office, as the Chief Operating Officer, hoping to build on a solid foundation laid in first years of the US office. 

The future plan for the US office is now to grow it in both size and capability, hiring new employees as needed to cover new areas of interest within the Maritime Industry, where services are currently lacking or non-existent.

What does the position include?

As COO, Douglas will be responsible for business development in North America. Management of day to day operations in the US office, and provide technical oversight on US projects.

What do you expect from the position? And what will you contribute with?

“I see this as an opportunity to explore areas of the market where the industry shows clear gaps, with the support of an accomplished/distinguished (well-founded) design house, as a partner.” 

Reasons for returning to KEH?

“My return to KEH was based purely on opportunity. I was at a turning point at CCorp, where the group wasn't sure which direction it was going to go in due to recent Corporate Managment changes.  

I have always remained in contact with my colleagues at KEH. Through my family, and friends in Scandinavia, including colleagues at KEH, I have developed a great fondness of Scandinavian living, an aspect of life that has been missed since moving to Fort Lauderdale in 2010. 

When the opportunity to return the US office was presented to me, I was very interested. This was a great opportunity for me both personally and professionally. 

The position will allow me to apply experience gained through previous time at KEH, as well as my most recent opportunities at CCorp. to further develop the capabilities of the KEH office in Ft. Lauderdale.  

I am excited at the opportunity to reconnect with Scandinavia and return to a Scandinavian company who's culture is welcoming, with deep roots in Maritime History, and a strong aptitude for innovative design.” 

Info on KEH USA

KEH USA has two business units, Design Services and Strategic Planning. 

The Design Services B.U. provides clients with customized vessel designs, transport studies, Incident Investigation, Expert Witness testimony and engineering services. 

The Strategic Planning B.U. assists clients with project development & project management, focused largely on vessel refit and refurbishment within the Maritime industry. 

Clients consist of ship-owners, venders and repair yards, operating in cruise, ferry, offshore supply, offshore  wind and petroleum & gas transportation. 

Douglas Frongillo

  • New COO in KNUD E. HANSEN USA Inc in Ft. Lauderdale, FL USA
  • 35 years old, American & Swedish married, two children
  • Comes from a position as Director of Naval Architecture in Carnival Corporation
  • The US office employs a group of Naval Architects, founded in 2010. KEH works globally, with more than 75 employees of various disciplines

 

Artikel fra Søfart af Erik Brandt-Jensen 

Skibsingeniør vender tilbage til rødderne

Skibsingeniørfirmaet Knud E. Hansen A/S har haft godt med vind i sejlene gennem 2014, og antallet af nye medarbejdere er vokset markant i den sammenhæng. Både på hovedkontoret i Helsingør og i firmaets fremskudte baser. Det gælder bl.a. i USA, hvor man har fået en gammel kending i skikkelse af skibsingeniør Douglas Frongillo tilbage - efter at han i et par år har slået sine folder hos krydstogtgiganten Carnival Cruise Lines. Douglas Frongillo startede i KEH tilbage i 2007 og var manden bag etableringen af KEH's kontor i Fort Lauderdale tilbage i 2010. Douglas Frongillo tiltræder som General Manager.

Hvad indebærer stillingen?

Management af den daglige drift af USA-kontoret, teknisk opsyn og forretningsudvikling i Nordamerika. Udvikling af special-services til de amerikanske kunder, især inden for nicher, som ikke har nogen bevågenhed i øjeblikket.

At lede det lokale kontor så effektivt som muligt, og ved at gøre brug af den ekspertise og globale repræsentation, som vore søsterkontorer har, samtidig med at vi er det lokale støttecenter for vores nordamerikanske kunder.

Hvad forventer du af stillingen? Og hvad vil du bidrage med?

Jeg ser dette som en mulighed for at udforske områder af markedet, hvor industrien har klare huller, med støtte fra et anerkendt designhus.


Hvorfor vende tilbage tilbage til Knud E. Hansen?

Min tilbagevenden til KEH var udelukkende baseret på en spændende mulighed (den var med andre ord ikke planlagt). Jeg havde nået et vendepunkt hos CCorp, hvor gruppen på grund af nylige forandringer i ledelsen ikke vidste, hvilken retning, den ville komme til at gå i.

Jeg har altid bevaret kontakten til mine kolleger i KEH. Gennem min familie, og venner i Skandinavien – inklusive kolleger i KEH – har jeg udviklet en stor forkærlighed for den skandinaviske måde at leve på, et aspekt, som jeg har savnet, siden jeg flyttede til Fort Lauderdale i 2010.

Da jeg blev præsenteret for muligheden for at vende tilbage til USA-kontoret, var jeg meget interesseret, da det var en stor mulighed for mig – personligt såvel som professionelt.

Stillingen vil give mig mulighed for at bruge min erfaring fra tidligere i KEH såvel som fra min seneste stilling i CCorp. til at udvikle kompetencerne på KEH-kontoret i Fort Lauderdale yderligere.

Jeg glæder mig til muligheden for at genoptage min forbindelse med det skandinaviske og vende tilbage til et skandinavisk selskab, hvis kultur er velkommen, har dybe rødder i det maritime og et stort talent for innovativt design.

Faktaboks:

Douglas Frongillo
  • Ny chief operating officer i Fort Lauderdale-kontoret i USA.
  • 35 år gammel, svensk gift amerikaner, to børn.
  • Kommer fra en stilling som director of Naval Architecture i Carnival Corporation.


USA-kontoret, som blev startet i 2010, har en gruppe skibsingeniører ansat. KEH arbejder globalt, med mere end 75 medarbejdere af forskellig art.

USA-kontoret har to forretningsafdelinger: Design services – design af specialbyggede fartøjer, transportstudier, engineering services og project management.

Strategic planning – Projektudvikling og -management fokuseret især på nyudrustning og indretning inden for den maritime industri.
Kunderne er rederier, forhandlere og værfter, som opererer inden for cruise, færger, offshore supply, offshore vind og og transport af olie og gas.

Douglas har arbejdet for KEH fra 2007 frem til 2013 – med shipdesign, udvikling af CFD (Computerized Fluid Dynamics) og åbnede KEH-kontoret i Fort Lauderdale i 2010.

Efter tæt samarbejde med Carnival Corporation & PLC på to store projekter i 2012-13 fik Douglas en stilling i Corporate Ship Refit-gruppen. Efter et succesrigt år i Carnival-gruppen besluttede Douglas sig for at vende tilbage til KEH’s USA-kontor som General Manager.

Fremtidsplanerne for USA-kontoret er at vokse både i størrelse og i ydeevne, og at tilknytte nye medarbejdere efter behov, når nye interesseområder opstår inden for den maritime industri, hvor services p.t. er mangelfulde hvis overhovedet til stede