New ferry DAMEN - KNUD E. HANSEN A/S collaboration

Friday, December 20, 2013

New ferry DAMEN - KNUD E. HANSEN collaboration

New ferry DAMEN - KNUD E. HANSEN A/S collaboration

Article from Søfart, written by Erik Brandt-Jensen
(In Danish below)

Canadian Ropax ferry order has been agreed: KNUD E. HANSEN A/S design to be built by Damen Group. 

"There are many synergies to be found in DAMEN Group's acquisition of KNUD E. HANSEN A/S," said managing director Finn Wollesen Petersen last week in connection with the reporting of the acquisition. This order is one example of these synergies. KNUD E. HANSEN A/S & DAMEN Group have been jointly developing the original KNUD E. HANSEN A/S design, which is to serve the Canadian island of Fogo. DAMEN Group & KNUD E. HANSEN A/S won the tender with a bid that amounts to 51 million CAD.

Icebreaker Ferry

The ferry will replace an aging ferry (Earl Winsor), which in recent years has suffered many cancelled voyages caused by technical problems, as reported in the Canadian media. The state government of Newfoundland and Labrador has placed the order which is scheduled to be delivered in September 2015.

The ferry, which is a typical stylish Knud E. HANSEN A/S design, will have icebreaking capabilities in order to suit the operating environment. The original design package comprised concept design, tender design and basic design and was carried out in collaboration with the client's Canadian design partner Fleetway Inc.

Diesel Electric

The ferry will be 80.90 meters in length and 17 meters in width. Capacity is 200 passengers and 190 and 350 lane meters of trucks / cars. It will be propelled by a diesel - electric (ECA approved) machinery composed of three Caterpillar 3512C -C motors connected generators. Service speed will be 14 knots and 4 knots in icebreaking mode.

According to Canadian media, the state government is also currently evaluating an option for a sister vessel to serve Bell Island. It is not yet clear whether this will result in an additional orderfor DAMEN Group / KNUD E. HANSEN A/S. (Update 08/01/2014 – Order for second ferry has been placed)

Large cruise order

KNUD E. HANSEN A/S has also landed another large prestigious order, carried out in collaboration with HVAC experts from fellow Danish firm Novenco Marine & Offshore. Together, they will design and carry out a large-scale task of replacing and upgrading HVAC systems on four of Carnival Cruise Lines medium sized cruise vessels - Carnival Victory, Carnival Triumph, Carnival Conquest and Carnival Spirit.

The task is complex, because there are many aspects to be considered for ventilation and air conditioning system on a cruise ship. Not only in relation to the cabins, but also for the many types of public spaces onboard - and the more or less constantly changing climatic conditions that the ships sail under. 

Energy optimization

One of the major challenges will be to ensure optimum use of energy, ensuring passenger comfort is maintained while operating as efficiently as possible. Among other things, each designed control area is to be checked out from a so-called "time schedule"; the performance of the system must be able to adapt to the demand, therefore CO2 sensors are used to detect the passenger flow in a given area, allowing the system to respond to actual demand.

The two Danish companies estimate that about 25% of the required energy savings can be achieved through upgrades of equipment onboard by changing the operating parameters and installation of new operating software. Everything with such good effect, that they expect a payback period of only six months for Carnival Cruises.

Novenco Marine & Offshore and KNUD E. HANSEN A/S in Denmark will carry out the work onboard the four vessels in collaboration with KNUD E. HANSEN A/S 's local office in Fort Lauderdale.

Ny færge i DAMEN-KNUD E. HANSEN A/S samarbejde

Stor canadisk færgeordre blev landet af de to i fællesskab. KNUD E. HANSEN A/S skal designe og DAMEN Group bygge.

”Der er mange synergier at finde i Damen Groups overtagelse af KNUD E. HANSEN A/S” sagde CEO i sidstnævnte, Finn Wollesen Petersen, i sidste uge i forbindelse med offentliggørelsen af salget – der reelt allerede har noget tid på bagen. Og det kan man bl.a. se af at KNUD E. HANSEN A/S og DAMEN stod sammen om at lave prospekter til en ny færge, der skal betjene overfarten til den Canadiske ø Fogo Island. DAMEN Group/KNUD E. HANSEN A/S vandt licitationen med et bud, der beløber sig til 51 mio. CAD.

Isbryderfærge

Færgen skal afløse en aldrende og teknisk plaget færge (Earl Winsor), der de senere år har været plaget af alt for mange aflysninger, som det står at læse i Canadiske medier. Konkret er det delstatsregeringen for Newfoundland og Labrador, der står bag ordren. Den nye ro/pax-enhed skal efter planen leveres til september 2015.

Der bliver tale om en isbrydende færge i typisk stilistisk flot KNUD E. HANSEN A/S design. Designopgaven omhandler både såkaldt concept design, tender design og basic design. Opgaven er udført i samarbejde med bygherrens canadiske konstruktions-samarbejdspartner Fleetway Inc.

Diesel-elektrisk

Færgen bliver på 80,90 meter i længden og 17 meter i bredden. Kapaciteten bliver på 200 pax og henholdsvis 190 og 350 lanemeter for lastbiler/personvogne. Den skal fremdrives af et diesel-elektrisk (ECA-godkendt) maskineri bestående af tre styk Caterpillar 3512C-C motorer med tilkoblede generatorer. Servicefarten bliver 14 knob og 4 knob i isbrydningsmode.

Ifølge canadiske medier ser delstateregeringen i øvrigt p.t. på, om man skal bestille endnu en 80 meter færge til en anden rute, der går til øen Bell Island, men om denne ordre vil ende i en da capo opgave for DAMEN Group/ KNUD E. HANSEN A/S, er helt åbent.

Stor krydstogtordre

Til gengæld er det ikke åbnet, at KNUD E. HANSEN A/S uden for regi af DAMEN Group har landet en anden stor prestigefyldt ordre.

Det sker i samarbejde med HVAC (ventilation m.v.) eksperterne fra danske Novenco Marine & Offshore. Tilsammen skal de projektere og udføre en storstilet opgave med udskiftning og opgradering af HVAC-systemerne på fire af Carnival Cruise Lines medium klasse-enheder – Carnival Victory, Carnival Triumph, Carnival Conquest og Carnival Spirit.

Opgaven er ikke så ligetil, idet der er rigtigt mange hensyn at tage til ventilations- og klimasystemet på krydstogtskibe. Ikke kun i relation til kahytter, men også til de mange typer opholdsrum ombord – og til de mere eller mindre konstant ændrede klimaforhold, skibene sejler under. 

Energioptimering

En af de helt store udfordringer i sammenhængen bliver at sikre en optimal energiudnyttelse, så forholdene ”optræder” bedst muligt, men også drives så effektivt som muligt. Bl.a. vil hvert designet kontrolområde blive kontrolleret ud fra en såkaldt ”timeschedule”, men performance af anlægget skal kunne ændre sig efter behov, og derfor anvendes bl.a. CO2-sensorer, der kan detektere personflowet i et område, så det optimeres bedst muligt efter behov.

De to danske firmaer regner med, at henved 25% af de ønskede energibesparelse kan opnås ved opgraderinger af udstyre ombord, ved at ændre driftsparametrene og installere ny driftssoftware. Og det hele med så god effekt, at de regner med en tilbagebetalingsperiode på kun seks måneder for Carnival Cruises.

Novenco Marine & Offshore og KNUD E. HANSEN A/S i Danmark vil udføre opgaverne ombord på de fire skibe i samarbejde med KNUD E. HANSEN A/S lokale kontor i Fort Lauderdale. 

 

2013 December .FOGO.New Foundland .Søfart

Articel from Søfart