M/F Ærøsund was a Trendsetter

Friday, February 08, 2013

M/F Ærøsund was a Trendsetter

Historical article in Danish.

Article from Fyns Amtsavis. 

Ærøsund skabte stil

Svendborg/Ærø - Lige nu ligger den affældig og sym­bolsk ved den yderste plads på Frederiksøen i Svend­borg, - og snart hviler den måske på bunden af Det sydfynske Øhav. Men inden m/f ”Ærøsund” forsvinder af syne for andre end dykkere, er det værd at pege på, at den kendte, sydfynske færgeprofil skabte stil for en hel genera­tion af bil- og passagerfærger. Det fremgår af jubilæumsbo­gen fra Danmarks verdens­kendte firma udi skibsdesign, - Knud E. Hansen A/S.

Vi skal tilbage til slutningen af 1950’erne. Antallet af pri­vatbiler var eksploderende. På alle ruter i Det sydfynske Øhav blev der spekuleret i nye, større færger. Passage­rernes voksende behov for at få bilen med til søs, skulle imødekommes. Sådan tænk­te man også hos Dampskibs­selskabet Ærø. 

Stramt og kreativt

På den baggrund begyndte rederiets nye direktør, Jørgen Svarer, at skitsere kravene til en afløser for den gamle m/f Ærøskøbing. Udviklingen af den nye færge til Svendborg-ruten foregik i tæt dialog med inge­niør Erik Møller fra Knud E. Hansens skibstegnestue. Budgettet var stramt, så ikke alle ingeniørens forslag til den nye færge kunne realise­res. En af de kreative ideer, der blev virkeliggjort, skulle dog vise sig at skabe stil for danske, nordiske og europæi­ske færger i en årrække: En stor, falsk skorstensprofil an­bragt midtskibs plus to tilba­gelænede udstødningsrør på dækket tæt ved skibssiderne både til styrbord og bagbord. Lidt som at se en suppehøne.

Fif og nødvendighed

Hvorfor nu det?

Formgivningen var mere end et designer-fif. Løsnin­gen var praktisk begrundet af den ærøske kundes krav til det nye skib. Ønsket var et maksimalt stort, solidt og ubrudt dæk til biler og jern­banevogne.

Var den traditionelle løs­ning med en enkelt maskine midtskibs under dæk blevet valgt, skulle udstødningen være ført gennem vogndæk­ket. Derfor foreslog skibs­tegnestuen - som noget helt nytænkt - at lægge to maski­ner under dæk agterude med træk på hver sin propel og med hver sin lille skorsten.

For at skabe visuel balance i skibets linjer, blev det foreslå­et at etablere, hvad man kun­ne kalde en snyde-skorsten. Endda røgfri. I ”skorstenen” blev indrettet en kiosk, hvor­fra passagerer om sommeren kunne købe forfriskninger og lidt fast føde.

Det banebrydende design på m/f ”Ærøsund” skulle vise sig at skabe international stil mange år frem i tiden. Over samme karakteristiske pro­fil har Knud E. Hansen A/S skabt flere snese færger til bl. a. ruterne Juelsminde-Ka­lundborg, Grenå-Hundested, Gedser-Travemünde plus Bornholm og Øresund samt til Sydfyenske Dampskibssel­skab, Stena Line, Thoresen Car Ferries, Mols-Linien, Fred. Olsen Lines etc. Forbil­lede: m/f ”Ærøsund”.

Babyen ”Marstal”

I bogen omtales en anden kendt profil fra Det sydfyn­ske Øhav som skibstegnestu­ens ”baby”. Æren tilkommer m/f ”Marstal, der sejlede mellem Ærø og Langeland i næsten 35 år. Færgen på 299 bruttoregisterton er den mindste, tegnestuen har skabt. Også her har desig­nerne været kreative fordi færgen gerne måtte syne læn­gere, end den var.  Trickene var at rykke skorstenen langt frem på øverste dæk, koble skorsten med kommando­bro og mast samt at skabe en skråtstillet forsænking i den sorte bemaling på skibssiden. Vupti - kort færge lang.

Piratkopien ”Lohals”

Da en identisk færge, m/f ”Lohals”, to år efter dukkede op på den langelandske rute til Korsør, vakte det forun­dring på tegnestuen. Færgen blev bygget på samme norske værft som m/f ”Marstal”. Af tegnestuens arkiv ses dog ikke, at der til værftet skulle være leveret streger til endnu en færge. Ordet piratkopi trænger sig på.

 

Maritim skatkiste

Bogen, som er en opdatering af 70 års-værket, bugner af maritim historie om navnlig færger gennem trekvart år­hundrede. Her er masser af billeder, anekdoter og fakta til fordybelse. Et enkelt sted snupper vi dog den britiske, meget maritim-erfarne for­fatter i at forveksle Sønder­borg med - Svendborg.

Bruce Peter: ”75 years of Ship Design” (på engelsk). Ferry Pub­lications. 264 sider. 269,95 kr. Er udkommet.

 

Billedtekster 

M/f ”Ærøsund” blev søsat grå- og hvidmalet i Husum og allerede året efter malet sort. Billedet her er fra før færgen fik overbygget fordækket i Søby i 1970. Et stærkt pointe­ret ønske fra det daværende D/S Ærø om at få en nybyg­ning med maksimal vogn- og jernbanedæksplads på en færge, der skal kunne anløbe Ærøskøbings givne havneforhold, førte til en nytænkt og utraditonel formgivning, der skabte stil

 

Bemærk stilen. M/f ”Ærøsunds”snyde-skorsten og maskineriets tilbagelæne­de udstødning i både styr- og bagbords side tegnede profilen af en hel generation af færger. Øverst er det m/f ”Jens Kofoed” til Bornholmsfærgen (1963), i midten m/f ”Gedser” til Travemünde-ruten (1963) og nederst m/f ”Grenaa” (1964) til Kattegat-trafikken. ”Gedser” er i øvrigt den senere m/f ”Gelting” fra Faaborg, og m/f ”Grenaa” er den senere m/f ”Olau West”, der havde et vikariat på Faaborg- Gelting i efteråret 1976.

Da trekantsejladsen Rudkøbing-Strynø-Marstal ophørte i 1965, blev den nye, norskbyggede m/f ”Marstal” af Sydfyenske Dapskibsselskab indsat på den nye, direkte rute. Færgen sejlede stabilt her i næsten 35 år. Kreative designer-fif får ”babyen” til at syne længere, end den reelt er.