Mette and Ellen received prizes of diligence from the Queen

Tuesday, October 05, 2010

Oct . 05-2010

Article from Helsingør Dagblad 5. Oktober 2010.

Original title: "Der var flidsmedaljer fra dronnigen til Mette og Ellen"