Installation vessel designed for future windmills

Wednesday, June 10, 2009

2009-06-10 installationsskib designet til fremtidens vindmøller

Article from Søfart no.22.

Original title: "Installationsskib designet til fremtidens vindmøller"