Wave energy in great amounts - but difficult to exploit

Tuesday, June 09, 2009

2009-06-09 Bølgeenergi i mængder - Men vanskelig at udnytte

Article from Søfart no.22.

Original title: "Bølgeenergi i mængder - men vanskelig at udnytte"