New shipping company invests in sea windmills

Thursday, June 19, 2008

2008-06-19 Swire Blue Ocean

2008-06-19 - Nyt rederi satser på havvindmøller

Article from Søfart 13 juni 2008 / Nr.24-25.

Original title: "Nyt rederi satser på havvindmøller"